top of page

Ajoneuvon vuokrausehdot. 
 

Seuraavia ehtoja sovelletaan vuokralleantajan ToFinland Oy, Y-tunnus: 3276929-5 (jäljempänä vuokraamo) ja vuokralleottajan (jäljempänä asiakas) välillä. Nämä vuokrausehdot ovat voimassa toistaiseksi 15.4.2022 alkaen. Sopimusehtojen virallinen kieli on suomi.

 

1.  Asiakkaan tiedot

A. Asiakkaan tulee varausta tehdessä ilmoittaa oikeat henkilö- sekä yhteystietonsa; kuten etunimi, sukunimi, postiosoite ja puhelinnumero. Asiakkaan tulee ilmoittaa myös sähköpostiosoitteensa, mikäli sellainen on käytössä. Sähköpostiosoitetta käytetään varausvahvistuksen lähettämiseen.

 

B. Mikäli asiakkaan postiosoite sijaitsee Suomen valtionrajojen ulkopuolella tai se eroaa asiakkaan pääasiallisesta oleskeluosoitteesta Suomessa, tulee asiakkaan ilmoittaa myös oleskeluosoitteensa. Oleskeluosoitteen tulee aina sijaita Suomessa. Oleskeluosoite voi olla myös hotelli tai jokin muu tilapäinen oleskelupaikka.

C. Postiosoitteen tulee olla sellainen yleisesti asiakkaan käytössä oleva postiosoite, jonne mahdollisen laskutuksen voi toimittaa siten, että se tavoittaa asiakkaan.

D. Asiakkaan tulee olla tavoitettavissa vuokraukseen merkitystä puhelinnumerosta ennen vuokrausta, vuokrauksen aikana sekä kohtuullisen ajan vuokrauksen jälkeen.

 

E. Autoa noudettaessa asiakkaan tulee esittää voimassaoleva ajokortti (poislukien kohdan 1.F mukainen tilanne).

 

F. Mikäli asiakkaalla ei ole ajokorttia eikä siten itse aja autoa vuokra-aikana, tulee hänen esittää passi tai henkilökortti autoa noudettaessa. Asiakkaan täydellinen henkilötunnus on tultava ilmi ajokortista/henkilöllisyystodistuksesta.

 

G. Kohdan 1.F. mukaisessa tilanteessa autoa pääasiassa ajavan kuljettajan/kuljettajien tulee esittää voimassaoleva ajokortti autoa noudettaessa.

 

H. Vuokraamo voi harkintansa mukaan pyytää asiakkaan henkilötunnusta tietoonsa jo ennen auton luovuttamista asiakkaalle. Asiakas hyväksyy, että vuokraamo voi tarkistaa asiakkaan ilmoittamat henkilötiedot sekä tarvittaessa kerätä sopimusehtojen määrittämiseksi tietoa myös muista rekistereistä, esimerkiksi luottotietorekisteristä.

2. Ajoneuvon käyttö ja tarkoitukset

A. Asiakas on velvollinen huolehtimaan ajoneuvosta yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omastaan sekä noudattamaan ajaessaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Vaaranvastuu ajoneuvosta siirtyy asiakkaalle vuokrauksen alkaessa ja päättyy ajoneuvon palauttamiseen vuokrausehtojen kohdan 9. mukaisesti.

 

B. Asiakas on ajoneuvon pääasiallinen käyttäjä ja saa omalla vastuullaan luovuttaa ajoneuvon vain henkilölle, joka tuntee ajoneuvon käyttöehdot ja täyttää sekä hyväksyy muut vuokraamon asettamat ehdot. Asiakas vastaa siitä, että ajoneuvon kuljettaja on ajokunnossa ja hänellä on voimassaoleva ajo-oikeus (ajokortti), jonka ajo-oikeusluokka oikeuttaa kuljettamaan vuokrattua ajoneuvoa.

C. Asiakas hyväksyy, että vuokra-autoa noudettaessa vuokraamon edustaja ei ole noutohetkellä tarkastamassa ajoneuvon kuntoa. Asiakas sitoutuu valokuvaamaan ajoneuvon joka suunnasta ennen auton käyttöönottoa, säilyttämään valokuvat 30 vuorokauden ajan vuokrauksen päättymishetkestä ja luovuttamaan ne pyydettäessä vuokraamolle. Tämän lisäksi asiakkaan tulee ilmoittaa vuokraamolle, mikäli autossa on noutohetkellä sellaisia puutteita/vauriota, joista ei ole merkintää vuokrasopimuksessa (kaikista vuokraamon tiedossa olevista vaurioista/puutteista on merkintä vuokrasopimuksessa). Ilmoitus on tehtävä ennen auton käyttöönottoa puhelimitse vuokraamon asiakaspalveluun. Mikäli puheluun ei vastata, tulee asia ilmoittaa tekstiviestillä tai sähköpostilla. Mikäli ilmoitusta ei tule tai noutohetkellä otettuja valokuvia ei pyynnöstä huolimatta toimiteta vuokraamolle, ajoneuvo ja sen varusteet katsotaan olleen noutohetkellä vuokrasopimuksen osoittamassa kunnossa.

 

D. Ajoneuvoa ei saa käyttää hinaukseen, kilpa-ajoon, jäällä tai yleisten tiealueiden ulkopuoliseen ajoon, opetusajoon tai mihinkään normaalista käytöstä poikkeavaan.

 

E. Ajoneuvoa ei saa viedä Suomen rajojen ulkopuolelle ilman vuokraamolta pyydettyä lupaa. Vuokraamo päättää luvan myöntämisestä tapauskohtaisesti. Luvaton maastavienti johtaa viranomaisilmoitukseen sekä voimassaolevan palveluhinnaston mukaiseen sopimusrikkomuskorvaukseen. Lisäksi asiakkaalta laskutetaan kulut ajoneuvon palauttamisesta takaisin Suomeen, sekä mahdolliset vuokra-ajan ylityksestä syntyneet kulut täysimääräisinä. 

 

F. Tupakointi ajoneuvossa on kielletty ja johtaa siivouskulujen veloittamiseen asiakkaalta.

 

G. Lemmikkieläimien kuljettaminen ajoneuvoissa on kielletty ilman erillistä sopimusta vuokraamoon kanssa.

 

H. Auton jäädessä hetkeksikin pysäköidyksi, se on ehdottomasti lukittava.

 

I. Ulkolämpötilan ollessa pakkasen (alle 0 celsiusastetta) puolella, vuokraajan on kytkettävä auton lohkolämmitin tai polttoainekäyttöinen lisälämmitin päälle sopivaksi ajaksi ennen ajoon lähtöä, mikäli sellainen on autossa varusteena. Diesel -autoja on hehkutettava ennen moottorin käynnistämistä, tarvittaessa kaksikin kertaa.

 

J. Asiakas sitoutuu lisäksi noudattamaan vuokraamon henkilökunnan kautta hänelle annettuja ohjeita ajoneuvon käyttämisestä, vaikka niitä ei olisi erikseen vuokrausehdoissa mainittukaan.

3. Asiakkaan korvausvelvollisuus

Asiakas on velvollinen palauttamaan ajoneuvon ja sen varusteet noutohetkeä vastaavassa kunnossa.

 

A. Asiakas korvaa ajoneuvolle ja sen varusteille tapahtuneet vahingot, sekä kadonneet osat ja varusteet voimassaolevan palveluhinnaston mukaan. Vahingonkorvausvelvollisuus koskee ajoneuvoa ja sen osia ja varusteita kokonaisuudessaan, mukaan luettuna alusta, renkaat, vanteet, tuulilasi, ikkunat, pölykapselit, antennit, retkeilyvarusteet ym. sekä muut ajoneuvossa olleet varusteet ja tarvikkeet.

B. Asiakas on velvollinen maksamaan vuokra-aikana ajoneuvon käyttämisestä aiheutuvat rikesakkomaksut, pysäköintivirhemaksut, tietulli- ja ruuhkamaksut, sekä mahdolliset muut vuokraukseen liittyvät aiheutuvat/perittävät maksut kaikkine kustannuksineen. Käsittelemistään maksuista vuokraamo perii veloitettavan summan lisäksi voimassaolevan palveluhinnaston mukaisen maksun.

C. Asiakas on vastuussa vuokrausohjeiden vastaisen toimintansa tai laiminlyöntiensä aiheuttamista seurauksista ja niistä aiheutuvista kustannuksista myös vuokrauksen jälkeen. Näihin voidaan katsoa ajoneuvon virheellinen pysäköinti, ajoneuvon lukittumisen varmistamisen laiminlyönti, valojen tai muun virtaa kuluttavan varusteen jättäminen päälle, ikkunoiden jättäminen avoimeksi tai muu vastaava. Käsittelemistään laiminlyönneistä vuokraamo perii asiakkaalta voimassa olevan palveluhinnaston mukaisen maksun.

 

D. Asiakas on velvollinen siivoamaan tai korvaamaan tavanomaista suuremmat ajoneuvon likaantumiset. Ajoneuvoa palauttaessa irtoroskat on kerättävä ja matot ravisteltava. Mahdollinen tavanomaista suuremman likaantumisen aiheuttama jälkisiivous veloitetaan 100 €.  Tavanomaisesta auton ulkopesusta vastaa vuokraamo, joten sitä ei tarvitse asiakkaan tehdä.

 

E. Ajoneuvossa on liikennevakuutus, joka kattaa syyttömälle osapuolelle aiheutetut vahingot valitun vakuutusomavastuun ylittävältä osalta. Lisäksi ajoneuvossa on hirvi-, palo-, varkaus- ja kolarointivakuutus, joiden korvauksien piiriin kuuluu normaalien vakuutusehtojen mukaiset vahingot valitun vakuutusomavastuun ylittävältä osalta. Asiakkaalle kuuluva omaisuus ei ole vakuutusten piirissä.

 

F. Vuokraamo laskuttaa asiakasta vahinkotapahtumista vuokraamon ulkopuolisella asiantuntijalla teettämän korjauskustannusarvion mukaan, ylärajan ollessa omavastuun suuruinen. Mikäli saman vuokrauksen aikana syntyy useampi vaurio, vuokraamo laskuttaa asiakasta jokaisesta vuokra-aikana syntyneestä vauriosta erikseen edellä mainitun mukaisesti. Vuokraamo laskuttaa lisäksi vauriosta aiheutuvilla seisonta-aikakorvauksilla, kuitenkin enintään 3vrk ajalta vahinkotapahtumaa kohden. Seisonta-ajan korvauksen suuruus määräytyy varausjärjestelmän ilmoittaman vuokrahinnan mukaan kyseiselle ajankohdalle sekä kyseiselle ajoneuvolle

G. Asiakas vapautuu korvausvastuusta myös omavastuun osalta, jos vuokraamo saa täyden korvauksen vahingosta aiheutuneista kuluista, esimerkiksi vastapuolen liikennevakuutuksen perusteella.

H. Edellä mainittujen vakuutusten ulkopuoliset vahingot asiakas on velvollinen korvaamaan täysimääräisinä. Asiakas on velvollinen korvaamaan vuokraamolle vahingot täysimääräisinä ilman omavastuurajoitusta myös mikäli vahingot ovat syntyneet tai aiheutuneet jollain seuraavista tavoista: ylikuormaus, ajoneuvossa tupakointi, vauriot ajoneuvon verhoiluissa, yli – tai vajaapaineisilla renkailla ajaminen, väärän polttoaineen käyttäminen, lumivahingot kun niistä on varoitettu merkeillä, ajaminen ajoneuvon koko huomioon ottaen liian ahtaissa tiloissa, huonokuntoisilla teillä tai alueilla ajaminen tai ajoneuvon muu huolimaton tai virheellinen käyttö.

 

I. Jos vahinko on aiheutettu tahallaan tai vahinko on tapahtunut asiakkaan rikkoessa lakia, tai asiakas on selvästi rikkonut sopimuksen ehtoja, hän korvaa kaikki vahingot täysimääräisinä.


J. Kadonneiden avainten osalta asiakas on korvausvelvollinen valitsemastaan vakuutusturvasta riippumatta täysimääräisesti kaikista vuokraamolle aiheutuneista siirtokuluista, seisontapäivistä, lukkojen ja avainten uusimisesta, sekä mahdollisista muista ajoneuvolle aiheutuneista vahingoista.

K. Mikäli asiakas ilmoittaa ajoneuvon varastetuksi, tulee hänen palauttaa ajoneuvon avaimet vuokraamolle. Mikäli avaimia ei palauteta, on asiakas korvausvelvollinen ajoneuvon ja varusteiden täydestä arvosta.


L. Vuokraamo varaa oikeuden periä mahdollisia vuokra-autoon tai sen varusteisiin aiheutuneita vahinkoja tai katoamisia myös autoa vuokra-aikana ajaneelta kuljettajalta, mikäli asiakas laiminlyö korvausvelvollisuutensa. Asiakas on velvollinen antamaan tiedoksi auton kuljettajalle tämän sopimuksenulkoisesta vastuusta.

4. Vuokrahinnan ja -vakuuden suorittaminen

 

A. Asiakas maksaa ajoneuvon vuokrahinnan kokonaisuudessaan ennen ajoneuvon käyttöönottoa. Vuokrahinta on mahdollista maksaa laskulla.

 

B. Vuokraan sisältyy käyttöopastus. Fiat Sunlight A 70 vakuutus (omavastuu 1000 € ja lasi 200€) ja Ford Challenger vakuutus 396  (omavastuu 1400 € ja lasi 200€). Vakuutus voimassa kaikissa ETA-valtioissa. Ajokilometrit Fiat Sunlight 2100 km/vko (yli menevät 0,35 €/km) ja Ford Challenger 396  1800 km/vko (ylimenevät 0,35€/km, kaksi kaasupulloa, wc-kemikaalit, perussiivousvälineet.

C. Vuokraamo vaatii asiakkaalta 300 € vakuusmaksu. Mikäli vakuusmaksua ei makseta, vuokraamo purkaa vuokrasopimuksen. Maksettu vakuusmaksu palautetaan asiakkaan ilmoittamalle pankkitilille ilman kuluja kymmenen (10) arkipäivän kuluessa vuokrauksen päättymisen jälkeen, mikäli vuokrauksessa ei ilmene huomautettavaa. Vuokraamo varaa oikeuden vähentää vakuudesta mahdollisten lisäpalvelujen tai vahingonkorvausten määrän ennen sen palauttamista.

 

5. Vuokraamon velvollisuudet

 

A. Vuokraamon on luovutettava auto asiakkaalle lain mukaisessa käyttökunnossa sovittuna aikana ja sovitussa paikassa. Mikäli ajoneuvon luovutus viivästyy tai ei tapahdu sovitusti, asiakas voi vaatia korvausta, alennusta tai purkaa sopimuksen. Vuokraamon vastuu asiakkaalle aiheutuneista kustannuksista rajoittuu vuokrahinnan palauttamiseen.

 

B. Asiakkaan pyytäessä, vuokraamo on velvollinen antamaan asiakkaalle riittävän opastuksen ja ohjeet auton käytöstä.

6. Ajoneuvon tankkauskäytäntö ja huolenpitovelvollisuus

 

A. Ajoneuvo vuokrataan ja palautetaan täyteen tankattuna. Asiakas tarkistaa autoa noudettaessa sekä palautettaessa, että polttoainetankin viisari osoittaa täyttä tankkia. Mikäli näin ei ole, tulee asiakkaan ilmoittaa asiasta viipymättä vuokraamolle.

 

B. Asiakas tankkaa ajoneuvon täyteen oikealla polttoaineella vuokrauksen päätteeksi riippumatta ajomatkan pituudesta. Tankkaamatta jättäminen johtaa tankkaamisen veloittamiseen asiakkaalta jälkikäteen.

 

C. Polttoaineen loppumisesta aiheutuneet kustannukset veloitetaan täysimääräisinä asiakkaalta.

 

D. Väärän polttoaineen, tai muun nesteen, varaosan tai lisävarusteen käytöstä aiheutuneista vahingoista vastaa asiakas täysimääräisesti.

 

E. Asiakas on vuokra-aikana velvollinen huolehtimaan auton normaaleista tarkistuksista; tärkeimpinä moottoriöljyn, jäähdytinnesteen sekä rengaspaineiden oikea määrä.

F. Tuulilasinpesuneste sisältyy vuokrahintaan, mikäli sitä on auton säiliössä jäljellä. Säiliön tyhjentyessä asiakkaan vuokra-aikana, asiakkaan velvollisuus on täyttää säiliö sääolosuhteiden mukaisella ja käyttötarkoitukseen soveltuvalla tuulilasinpesunesteellä. Väärän pesunesteen lisääminen voi aiheuttaa jäätymisvaurioiden veloittamiseen asiakkaalta.

 

7. Asiakkaan tehtävät mahdollisissa vikatilanteissa tai vahingoissa

 

A. Kaikista ajoneuvoon tai sen varusteisiin vuokra-aikana syntyneistä vaurioista tai katoamisista on aina ilmoitettava vuokraamoon. Asiakas on tarvittaessa velvollinen tekemään vuokraamolle selvityksen asiasta. Ilmoittamattomasta, mutta jälkeenpäin havaitusta vauriosta tai katoamisesta, asiakkaalta voidaan veloittaa vahingonkorvauksen lisäksi palveluhinnaston mukainen seuraamusmaksu ilmoitusvelvollisuuden rikkomisesta.

B. Kaikista varkaus- ja liikennevahingoista on aina ilmoitettava vuokraamon lisäksi myös poliisille. Poliisin tekemä raportti toimitetaan vuokraamolle. Mikäli ilmoitusta ei ole tehty, asiakas on täysimääräisesti vastuussa vahingoista myös mahdollisen vastapuolen osalta. 

C. Ajoneuvossa ilmenevistä vioista on ilmoitettava viipymättä vuokraamolle jatkotoimenpiteiden sopimiseksi. Asiakas ei ole oikeutettu korjaamaan/korjauttamaan ajoneuvon vikoja, tai vaatimaan niistä korvausta vuokraamolta ilman erillistä sopimusta. Vuokraaja on velvollinen toimittamaan ajoneuvon korjattavaksi vuokraamon niin vaatiessa vuokraamon lukuun.

 

D. Rengasvaurion sattuessa asiakas on velvollinen korjauttamaan renkaan vuokranantajan lukuun, kuitenkin neuvottelemalla tästä ensin vuokraamon kanssa.

 

8. Vuokraamon vastuu virhetapauksissa

 

A. Mikäli tekninen tai muu oleellinen sopimuksen mukaista käyttöä estävä virhe ilmenee ajoneuvon olleessa asiakkaalla vuokralla, voi asiakas vaatia virheen tai vian korjaamista tai vuokranalennusta.

 

B. Suuremman vian tai virheen takia asiakas voi vaatia koko vuokrasopimuksen purkua. Sopimusta ei kuitenkaan voi purkaa, mikäli virhe voidaan kohtuullisessa ajassa korjata, tai ajoneuvo korvataan vuokraamon toimesta vastaavalla. Vuokraamo ei ole korvausvelvollinen asiakkaalle tämän vuoksi aiheutuvista kuluista, tai matkan jatkamisesta muilla kulkuneuvoilla.

 

C. Vuokraamon korvausvelvollisuus rajoittuu ajoneuvosta maksettuun vuokrasummaan, yli vuokrahinnan suuruisia korvauksia ei makseta.

9. Ajoneuvon palautus vuokrauksen päättyessä

A. Palautus tapahtuu vuokrasopimuksen mukaisesti. Muutoksista on aina neuvoteltava etukäteen, eikä vuokra-ajan jatkaminen ole aina mahdollista. Mikäli sopimuksen jatkaminen on mahdollista vuokraamon puolesta, veloitus määräytyy varausjärjestelmän hinnaston mukaisesti tai sopimuksen mukaan.

 

B. Neuvottelematon myöhästyminen palautuksessa johtaa voimassaolevan palveluhinnaston mukaiseen tuntiveloitukseen jokaiselta alkavalta tunnilta sovitusta palautusajankohdasta alkaen, sekä ilmoitukseen poliisille.

 

C. Mikäli ajoneuvo palautetaan ennen sovittua aikaa, vuokra määräytyy alkuperäisen sopimuksen mukaan, mikäli muuta ei ole sovittu. Asiakas ei ole oikeutettu hyvitykseen maksamistaan, mutta käyttämättä jääneistä lisäpalveluista kuten ajokilometreistä, tai käyttämättä jääneestä vuokra-ajasta.

 

D. Asiakas hyväksyy, että vuokra-autoa palautettaessa vuokraamon edustaja ei ole palautushetkellä tarkastamassa ajoneuvon kuntoa. Asiakas sitoutuu valokuvaamaan ajoneuvon joka suunnasta palautushetkellä, säilyttämään valokuvat 30 vuorokauden ajan vuokrauksen päättymishetkestä ja luovuttamaan ne pyydettäessä vuokraamolle. Mikäli valokuvia ei pyynnöstä huolimatta toimiteta vuokraamolle, ajoneuvon katsotaan olleen palautushetkellä seuraavan tarkastuksen osoittamassa kunnossa riippumatta tarkastuksen ajankohdasta.

 

E. Ajoneuvon palauttaminen ohjeiden vastaisesti katsotaan myöhästymiseksi ja asiassa toimitaan kohdan 9.B. mukaisesti kunnes ajoneuvo on vuokrausohjeistuksen mukaisesti pysäköitynä ja vuokrausehtojen mukaisessa kunnossa. Asiakas sitoutuu palauttamaan ajoneuvon vuokraamon ohjeistamalle paikalle ja tarvittaessa pyytämään vuokraamolta erillisen ohjeistuksen palautukseen.

F. Riippumatta vuokrauksen alkuperäisestä päättymisajasta, vuokrasopimus sekä ajoneuvon haltijuus katsotaan jatkuvan seuraavan asiakkaan vuokrauksen alkamishetkeen saakka tai siihen asti, kun vuokraamomme edustaja on auton tarkistanut. Haltijana vuokralleottaja vastaa ajoneuvolle palautumisen jälkeen aiheutuvista seuraamusmaksuista mm. virheellisestä pysäköinnistä. Vuokralleottajalla on seuraamusmaksujen välttämiseksi mahdollisuus seuraavan vuokrauksen alkamiseen tai vuokraamomme edustajan tarkistukseen asti siirtää, tankata tai puhdistaa ajoneuvo vuokrausehtojen ja -ohjeiden mukaisesti. Vaurioiden osalta vuokraajan vastuu rajoittuu kohdan 9.D. mukaisesti palautumishetkellä otettujen valokuvien osoittamaan tilanteeseen.

G. Auton avainten palautus tapahtuu henkilökohtaisesti vuokraamon edustajan haltuun. Sovitusti asiakas voi jättää avaimet niille varattuun paikkaan. Tärkeää on huomioida, että asiakas on vastuussa avaimista siihen saakka, kunnes avaimet ovat vuokraamon edustajan hallussa.

H. Asiakkaalla on oikeus pyytää vuokraamon edustaja mukaan auton palautushetken tarkistukseen, jolloin asiakas voi poissulkea kohtien 9.D., 9.E., 9.F. ja 9.G. mukaiset kohdat. 

 

10. Vuokrauksen peruutusehdot

A. Asiakkaalla on oikeus perua tekemänsä varaus. Varauksen peruuttamisesta ei aiheudu asiakkaalle kuluja, mikäli peruutus on tehty vähintään 21vrk ennen vuokrauksen alkua. Tämän jälkeen tehtävistä peruutuksista veloitetaan kuluina maksu 40 % vuokrahinnasta.

 

B. Mikäli asiakas on maksanut vuokrauksen etukäteen ja varaus on peruttu vähintään 21 vrk ennen vuokrauksen alkua, palautetaan vuokrahinta ilman kuluja asiakkaan ilmoittamalle pankkitilille kymmenen (10) arkipäivän kuluessa. Mikäli asiakas on maksanut vuokrauksen etukäteen ja varaus on peruttu myöhemmin kuin 21 vrk ennen vuokrauksen alkua, pidättää vuokraamo oikeuden veloittaa myöhäisestä peruutuksesta aiheutuneet kulut palautettavasta vuokrahinnasta.

 

C. Mikäli vuokraaja ei saavu paikalle noutamaan autoa eikä asiasta ole ilmoitettu, veloitamme kuluina maksu 40 % vuokrahinnasta.

D. Vuokraamolla on oikeus peruuttaa asiakkaan tekemä vuokravaraus koska tahansa sellaisessa tilanteessa, jossa äkillisen tai ennalta arvaamattoman (force majeure) syyn takia vuokraamo ei kykene toimittamaan asiakkaalle hänen varaamaa ajoneuvoa eikä vuokraamo kykene toimittamaan vastaavaa ajoneuvoa tilalle. Mikäli asiakas on jo maksanut varauksen, vuokraamo palauttaa viipymättä koko maksetun vuokrahinnan takaisin ilman kuluja.

 

11. Vuokrasopimuksen purkaminen

 

A. Mikäli sopimusehtoja rikotaan asiakkaan toimesta tai vuokraamo arvioi asiakkaan olevan kykenemätön noudattamaan sopimusta tai käyttämään vuokraamaansa ajoneuvoa asianmukaisesti, voidaan sopimus purkaa vuokraamon puolelta. Näin tapahtuu myös, jos ajoneuvo kolarin tai varkauden takia on vioittunut siinä määrin, ettei ajoneuvon vuokrausta voida jatkaa. Asiakkaan tulee näissä tapauksissa palauttaa ajoneuvo heti vuokraamolle. 

 

12. Muut ehdot

 

A. Asiakas hyväksyy, että ajoneuvon sijainti voidaan paikantaa GPS-paikantimella. Vuokraamo ei kuitenkaan käytä auton sijaintitietoja muuta kuin tilanteessa, jossa on syytä epäillä näiden vuokrausehtojen rikkomista tai viranomaisten pyynnöstä.

 

B. Asiakas hyväksyy, että vuokra-ajoneuvossa ilmenneen vaurion selvittämisen osalta sovelletaan käännettyä todistustaakkaa, joka tarkoittaa sitä, että selvitettäessä mahdollista vaurion aiheuttajaa, on asiakkaan velvollisuus osoittaa, ettei ole vauriota aiheuttanut. Tämän vuoksi asiakkaan oikeusturvan kannalta on tärkeää toimia näiden vuokrausehtojen mukaisesti sekä valokuvata vuokra-ajoneuvo ennen ja jälkeen vuokrauksen. (sopimusehtojen kohdat 2.C. ja 9.D.) 

13. Riitakysymysten ratkaisu

Sopimusta koskevat erimielisyydet tulee ratkaista ensisijaisesti neuvottelemalla. Mikäli sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei näin saada ratkaistuksi, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

Riidat vuokraamon ja asiakkaan välillä pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Toissijainen tapa riitojen ratkaisuun on kuluttajariitalautakunnan suositus. Viime kädessä riidat ratkaistaan tuomioistuimessa, jolloin kanne tulee nostaa vuokraamon kotipaikan käräjäoikeudessa Kuopiossa.

bottom of page