top of page

Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

ToFinland Oy

Ruotsinrinne 17, 70820 Kuopio

Tietosuojaa koskevat asiat: kuopionasuntoauto@gmail.com

Henkilötietojen 
käsitteleminen

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on rekisterinpitäjän ja asiakkaan välisen sopimuksen valmistelu tai täytäntöönpano ja rekisterinpitäjän oikeutettu etu esimerkiksi. asiakassuhteen hoitamiseksi, laskuttamiseksi sekä suoramarkkinoinnin toteuttamiseksi.
 

Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten: asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen, palvelun toteuttaminen, asiakastapahtumien varmentaminen, asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen, markkinointi, mainonnan kohdentaminen omissa ja kolmansien osapuolten verkkopalveluissa, analysointi ja tilastointi, mielipide- ja markkinatutkimukset sekä muut vastaavat käyttötarkoitukset. Henkilötietoja käsitellään tarkasti henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Tietosisältö

Käsittelemme seuraavia tietoja rekisterissämme:

  • asiakkaan nimi

  • osoite-, sekä laskutustiedot

  • tiedot palveluista

  • yhteydenpitoon tarkoitettu sisältö

Henkilötietojen 
säilytysajat

Henkilötietoja säilytetään ja käsitellään niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista.  Asiakkaita koskevia tietoja säilytetään ja käsitellään pääasiassa koko asiakassuhteen keston ajan sekä korkeintaan kaksi (2) vuotta sopimuksen päättymisen jälkeen. Markkinointitarkoituksiin sekä asiakaskokemuksen parantamiseen kerättyjä tietoja säilytämme toistaiseksi. 

Henkilötietojen
vastaanottojat

  • Google Analytics

  • Palveluiden toimittamisessa tarvittavat yhteistyökumppanit

  • Laskutus- ja kirjanpitopalveluiden toimittajat

  • Viranomaiset lain edellyttämänä

Rekisteröidyn 
oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoa henkilötietojen käsittelystä sekä oikeus saada pääsy henkilötietoihin. Lisäksi rekisteröidyllä on tietyin edellytyksin oikeus oikaista tai poistaa henkilötietoja, oikeus rajoittaa tai vastustaa käsittelyä sekä oikeus saada henkilötiedot siirretyksi. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus sekä tehdä valitus valvontaviranomaiselle.


 

Mikäli haluat käyttää oikeuksiasi, ota kirjallisesti yhteyttä rekisterinpitäjään. Rekisteröidyn oikeuksien käyttö edellyttää rekisteröidyn tunnistamista, joten toimitathan tarvittavat tiedot tunnistamista varten.

bottom of page